Mida meiega liitumiseks tegema peab?

1. Vaata üle kõik siin lehel toodud tingimused
2. Tutvu hindadega
3. Kui kõik tingimused on täidetud, täida liitumisavaldus!
(Kui kõik tingimused veel täidetud ei ole, saame alguses avada vaid testkonto)

Kui Sinu e-äri pakub teenust, siis tutvu teenusepakkuja liitumistingimustega.

Sinu pood peab vastama kõigile järgnevatele nõuetele:

 1. Ettevõtte nimi ja aadress on hõlpsasti leitavad ning kirjas on klienditeeninduse e-maili aadress ja telefon
  – E-poe/veebilehe avalehel on kirjas ettevõtte nimi, aadress ja kontaktandmed või on avalehel olemas selge viide kontaktinfole, näiteks on avalehel asuvas menüüs olemas link “Kontakt”, mille alt avaneb vastav info.
 2. Pakutavaid tooteid on arusaadavalt kirjeldatud, võimalusel koos piltidega
  – Kõikidel toodetel ja teenustel peab olema selge ja üheselt mõistetav kirjeldus.
  – Toodetel peavad juures olema kõik näitajad, mis on vajalikud ja kohased toodete iseloomustamiseks – näiteks mõõdud, kaal, värvus, materjal, ühiku hind ja muud omadused.
  – Kirjelduste sisu ja toodete omadused ei tohi erineda sisuliselt erinevate keelteversioonide vahel.
 3. E-poes/veebilehel on olemas ammendavad üld- ja ostutingimused ning kaupade tarnetingimused ja –aeg
  – E-poe avalehel on link üld- ja ostutingimustele. (vt näidist e-kaubandusliidu lehel)
  – Üld- ja ostutingimustes on ära toodud ka tarnetingimused ning -aeg.
  – E-poes/veebilehel on lisaks ostutingimustele kirjas ka tagastustingimused.
  – Kui mingil põhjusel toodete tagastust pakkuda ei ole võimalik, peab see ka olema mainitud ja põhjendatud.
  – Samuti peab olema kirjas kõikide tarneviiside tingimused ning maksimaalne kohaletoimetamise aeg.
 4. Veebilehel/e-poes on üld- ja ostutingimustes ära toodud ka makseviiside kirjeldus ja valuuta, milles makseid vastu võetakse
  – Veebilehel/e-poes on olemas selge kirjeldus olemasolevatest makseviisidest ning valuuta, milles makseid vastu võetakse.
  – Tasub tähele panna, et läbi Maksekeskuse tehtud tehingud arveldatakse eurodes ning ka klientide kontodelt läheb maha ostusumma eurodes (v.a. kui olete tellinud muus valuutas tehingute vastuvõtmise .
 5. E-poe/veebilehe avalehel on eraldi lingina välja toodud privaatsuspoliitika ehk kliendi isikuandmete töötlemise kord
  – On oluline, et privaatsuspoliitika oleks hõlpsasti ligipääsetav ka eraldi üld- ja ostutingimustest. Näiteks: e-poes on lingina “Üld- ja ostutingimused”, “Makse- ja tarnetingimused” ning “-Privaatsuspoliitika”.
  – Tingimustes tuleb esitada info isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise kohta.
  – Kliendile peab olema selge, et kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja ning ta edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 6. Kliendil peab olema võimalus kinnitada oma nõustumine Sinu poolt kehtestatud ostu- ja tagastustingimustega enne tellimuse kinnitamist
  – Enne tellimuse sooritamist peab kliendil olema võimalus tutvuda ostu- ja tagastustingimustega, mis on kättesaadavad nii avalehelt kui ostukorvist, ning kinnitada oma nõustumine enne ostu sooritamist.
 7. E-pood/veebileht on valmis
  – Pakutavad tooted on e-poodi lisatud ja need on ligipääsetavad.
  – Ei esine sisuta või “Page not found” lehti ning kõik erinevate keelte versioonid on korrektselt tõlgitud ning sisu poolest samad.
  – E-pood/veebileht ei pea olema klientidele avatud, kuid Maksekeskusel peab olema võimalus kontrollida antud tingimustele vastavust. Näiteks on e-pood Maksekeskusega liitumise ajal ligipääsetav parooliga.
 8. Kaupade maaletoomisel või edasimüümisel peab olema võimalus tõestada edasimüügiõigust
  – Kui e-pood/veebileht müüb tooteid, mille puhul on tegu kas edasimüügiga, maaletoomisega või kontserni kuuluva ettevõtte toodete müügiga, peab olema võimalik esitada kehtivad partnerluslepingud või vastavad ostuarved, et tõestada edasimüügiõigust.
 9. Ettevõttel ei ole ajatamata võlga Eesti Maksu- ja Tolliameti ees

 

Kasulikku infot, et viia e-pood kooskõlla seaduste nõuetega, leiad ka: http://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale/